Krzysztof Ogonek

Dyrektor Działu Zarządzania Zmianą i Projektami, Członek Zarządu

Kluczowymi obszarami doświadczenia Krzysztofa są: wdrażanie zmian organizacyjnych, czyli reorganizacja, restrukturyzacja, optymalizacja procesów i audyt organizacyjny. Ponadto specjalizuje się w szkoleniach dotyczących zarządzania projektami, które pomagają w rozwoju kierowników projektów oraz przygotowują organizację do skutecznego zarządzania portfelem projektów. Krzysztof działa też w obszarze wdrażania strategii oraz zarządzania kapitałem ludzkim, czyli mobilizacji kadry do zmian i coachingu.

 

 

Tools

What else ?

Community

  •  
  • lien_linkedin lien_twitter