Stefan Dunin – Wąsowicz

Dyrektor Działu Strategii, Fuzji i Przejęć, Członek Zarządu

Kluczowym obszarem doświadczenia Stefana jest doradztwo dla Zarządów w dziedzinie przejęć i fuzji oraz wdrażania nowych procesów i systemów zarządzania. Jego głównymi obszarami działania są: koordynacja i przeprowadzania due diligence podmiotów przejmowanych, wdrażanie procesu integracji, kompleksowe przeprowadzanie re-engineeringu i reorganizacji od diagnozy i analizy aż po wdrożenie docelowej strategii. Z sukcesem wdraża systemy kontrolingu i pomiaru jakości procesów- od koncepcji poprzez dobór wskaźników, wdrożenie, harmonizacje z systemami informatycznymi i systemami wynagrodzeń.

 

 

Tools

What else ?

Community

  •  
  • lien_linkedin lien_twitter