Kadra
service

Stefan Dunin – Wąsowicz

Dyrektor Działu Strategii, Fuzji i Przejęć, Członek Zarządu

Kluczowym obszarem doświadczenia Stefana jest doradztwo dla Zarządów w dziedzinie przejęć i fuzji oraz wdrażania nowych procesów i systemów zarządzania. Jego głównymi obszarami działania są: koordynacja i przeprowadzania due diligence podmiotów przejmowanych, wdrażanie procesu integracji, kompleksowe przeprowadzanie re-engineeringu i reorganizacji od diagnozy i analizy aż po wdrożenie docelowej strategii. Z sukcesem wdraża systemy kontrolingu i pomiaru jakości procesów- od koncepcji poprzez dobór wskaźników, wdrożenie, harmonizacje z systemami informatycznymi i systemami wynagrodzeń.

 
Krzysztof Ogonek

Dyrektor Działu Zarządzania Zmianą i Projektami, Członek Zarządu

Kluczowymi obszarami doświadczenia Krzysztofa są: wdrażanie zmian organizacyjnych, czyli reorganizacja, restrukturyzacja, optymalizacja procesów i audyt organizacyjny. Ponadto specjalizuje się w szkoleniach dotyczących zarządzania projektami, które pomagają w rozwoju kierowników projektów oraz przygotowują organizację do skutecznego zarządzania portfelem projektów. Krzysztof działa też w obszarze wdrażania strategii oraz zarządzania kapitałem ludzkim, czyli mobilizacji kadry do zmian i coachingu.

 
Magdalena Wojciechowska

foto_05Dyrektor ds. Rozwoju i Szkoleń

Prowadzi sesje indywidualne i grupowe w języku polskim i angielskim. Przeprowadza diagnozy potrzeb szkoleniowych przy użyciu narzędzi coachingowych. Zajmuje się tworzeniem ścieżek rozwoju osobistego i zawodowego. Jest specjalistką w doradztwie i mentoringu biznesowym. Z powodzeniem przeprowadza audyt kompetencji językowych.

 


 

Tools

What else ?

Community

  •  
  • lien_linkedin lien_twitter