Komunikacja i Integracja

1. Strategia komunikacyjna Firmy

 • audyt polityki informacyjnej Firmy
 • wnioski poaudytowe
 • weryfikacja polityki informacyjnej Firmy zgodnie z jej celami strategicznymi
 • wytyczne do poszczególnych streamów komunikacji
2. Komunikacja wewnętrzna (KW)
 • audyt KW
  • cele KW
  • grupy docelowe i ich potrzeby
  • narzędzia
  • kluczowe przekazy
  • rola menedżerów w procesie KW
 • wskazanie celów i roli KW wynikających ze strategii Firmy
 • program dostosowania KW do potrzeb Firmy
 • określenie kluczowych grup docelowych i ich potrzeb
 • plan KW
 • określenie kluczowych warunków sukcesu dla osiągnięcia celów KW
  • wypracowanie optymalnej struktury organizacyjnej obszaru
  • weryfikacja zasobów
  • KW elementem kultury organizacyjnej Firmy
  • nadanie przez Zarząd odpowiedniej rangi KW w Firmie
 • nadzór / realizacja / wsparcie wdrożenia planu KW
3. Komunikacja zewnętrzna (KZ)
 • audyt KZ
 • wskazanie celów i roli KZ wynikających ze strategii Firmy
 • dostosowanie zasobów do potrzeb kluczowych interesariuszy
 • opracowanie procedury komunikacji kryzysowej
 • plan KZ
 • określenie kluczowych warunków sukcesu dla osiągnięcia celów KZ
 • nadzór / realizacja / wsparcie wdrożenia planu KZ
4. Komunikacja społeczna (KS)
 • audyt działań w zakresie KS
 • określenie roli i celów KS w ramach polityki informacyjnej Firmy
 • przypisanie planu działań KS do konkretnego projektu w Firmie
 • dedykowanie struktury do realizacji wskazanych celów
 • dostosowanie zasobów do potrzeb kluczowych interesariuszy
 • plan KS jako element planu KZ
 • określenie kluczowych warunków sukcesu dla osiągnięcia celów KS
 • nadzór / realizacja / wsparcie wdrożenia planu KS
5. Kultura korporacyjna (KK)
 • audyt nastrojów i potrzeb pracowników
 • wnioski i rekomendacje poaudytowe jako fundament do rekonstrukcji celów KW
 • wspólna platforma celów KK i KW
 • KW narzędziem do budowania KK
 

 

Tools

What else ?

Community

 •  
 • lien_linkedin lien_twitter