Restrukturyzacja Zatrudnienia

1. Ocena potencjału restrukturyzacji jako ścieżki wzrostu efektywności

 • audyt struktury zatrudnienia
 • benchmarking zatrudnienia dla reprezentowanej branży
 • analiza zatrudnienia w organizacji – pracochłonność procesów
 • wnioski i rekomendacje poaudytowe
 • rekomendacja docelowej struktury kompetencji i określenie potencjału wzrostu efektywności
 • wskazanie kluczowych warunków powodzenia dla propozycji wdrożeniowej

2. Określenie warunków wykonalności i wdrożenia

 • analiza warunków prawnych
 • analiza uwarunkowań społecznych – barometr klimatu społecznego
 • określenie scenariuszy wdrożenia procesu wraz z harmonogramem
 • potwierdzenie celów i wskazanie optymalnego scenariusza wdrożenia
3. Wdrożenie procesu restrukturyzacji
 • określenie optymalnej struktury wdrożeniowej
 • opracowanie strategii komunikacji wyprzedzającej proces restrukturyzacji
 • coaching kierownika projektu i jego kluczowych menedżerów
 • wsparcie prawne w zakresie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy
 • monitoring kluczowych parametrów wdrożenia
 • wsparcie merytoryczne kierownika projektu
 • nadzór / realizacja / wsparcie procesu wdrożenia
4. Wdrożenie programu mobilności wewnętrznej
 • weryfikacja potrzeb kompetencyjnych Firmy, protokół rozbieżności
 • określenie warunków i narzędzi przekwalifikowania
 • określenie programu wsparcia mobilności
 • opracowanie oferty do pracowników
 • komunikacja oferty
 • wsparcie pracowników w decyzjach zawodowych
 • wsparcie psychologiczne
 • monitorowanie procesu
 • nadzór/ realizacja/ wsparcie procesu wdrożenia
5. Outplacement
 • strategia i realizacja programów outplacementowych dla Firm
 • opracowanie planu komunikacji wyprzedzającej dla procesu outplacementu
 • wypracowanie i realizacja indywidualnych rozwiązań dla pracowników
 • przygotowanie menedżerów i ich pracowników do procesu outplacementu
 • wsparcie psychologiczne dla pracowników
 • przygotowanie kierowników przeprowadzających proces zwolnień
 

 

Tools

What else ?

Community

 •  
 • lien_linkedin lien_twitter