Realizacja Celów Zespołowych

1. Kaskadowanie strategii celem zespołowym

 • zbudowanie Kokpitu Menedżerskiego – zestawu kluczowych wskaźników, śledzących stopień realizacji strategii
 • wdrożenie systemu zbiorowej efektywności na poziomie kluczowej kadry kierowniczej – Zarządzanie Przez Cele
 • wdrożenie zasady regularnego przeglądu realizacji celów
 • przełożenie celów strategicznych Firmy na kadrę do poziomu (n-2)
 • przeprowadzenie kampanii informacyjnej i mobilizującej wszystkich pracowników do realizacji strategii – przygotowanie i wdrożenie narzędzia Mocne Karty®

2. Podniesienie skuteczności realizacji projektów poprzez wdrożenie zarządzania programami

 • diagnoza barier dla skutecznego zarządzania projektami w organizacji
 • zdefiniowanie obecnie realizowanych kluczowych programów
 • zbudowanie wspólnie z kadrą kierowniczą i wdrożenie narzędzi do selekcji i priorytetyzacji projektów oraz inicjatyw projektowych
 • wdrożenie procesu zarządzania programami od zdefiniowania celów, poprzez zgłaszanie inicjatyw i selekcje projektów do wdrażania i gromadzenia wiedzy po projektach
 • przygotowanie kluczowej kadry uczestniczącej w zarządzaniu programami poprzez coaching indywidualny i szkolenie: zarządzających programami, sponsorów projektów, kierowników projektów, pracowników biura projektów
 

 

Tools

What else ?

Community

 •  
 • lien_linkedin lien_twitter