Development Centre
DC_-_puzzle

 

Development Centre (Ośrodek Rozwoju) to nowoczesna metoda rozwoju pracowników, która zdobywa wśród pracodawców coraz większe uznanie. To metoda oceny potencjału i kompetencji pracowników. Pozwala na określenie mocnych i słabych stron każdego pracownika indywidualnie, jak i całego zespołu jako grupy.

Organizowanie w firmie DC ma na celu zbadanie siły i kompetencji poszczególnych pracowników i wyznaczenie im ścieżki rozwoju w firmie. W trakcie sesji DC osoby prowadzące (Assessorzy) obserwując pracowników w trakcie wykonywania zadań grupowych oceniają w sposób dynamiczny ich zachowanie i uwidaczniające się kompetencje.

 

Jak wygląda Development Centre?

Development najczęściej organizowany jest przez firmę zewnętrzną. Pracownicy działu HR firmy najczęściej nie są merytorycznie przygotowani do prowadzenia DC, a jeśli nawet posiadają wiedzę i doświadczenie, to konieczność udzielenia informacji zwrotnej po spotkaniu - nie zawsze miłej dla pracownika - mogłoby wiązać się z zaburzeniem relacji między pracownikami jednej firmy i wywołać niepotrzebne konflikty. Dlatego łatwiej i bezpieczniej jest wynająć do zorganizowania Ośrodka Oceny niezależną firmę szkoleniową.

Development trwa od 1 do 3 dni. Podczas spotkania, grupa pracowników otrzymuje do wykonania różnorodne zadania. Nie zawsze są one związane bezpośrednio z wykonywanymi przez pracowników obowiązkami. Zadania mogą polegać na podzieleniu grupy na dwa zespoły i przeprowadzeniu dyskusji, na rozwiązywaniu grupowego zadania logicznego, a nawet na wykonywaniu przez pracowników wspólnego rysunku. Każda firma organizując DC ma własne zestawy zadań, które badają różne kompetencje pracowników.

Kiedy pracownicy wykonują zadania, Assessorzy, czyli osoby uczestnicą w DC z ramienia organizatora, obserwują pracowników, robiąc na ich temat notatki.

Co notują Assessorzy?

Informacje na temat zachowania każdego pracownika, wzajemnych relacji, kompetencji jakie ujawniają się przy rozwiązywaniu poszczególnych zadań i wszystkie informacje, które są istotne, aby sporządzić jak najbardziej pełny opis pracownika.

Development poniekąd wygląda jak zabawa. Pracownicy wspólnie rozwiązują poszczególne zadania i najczęściej świetnie się przy tym bawią. Zasadą jest proszenie pracowników o aktywność. Assessorzy mają wykonać po spotkaniu rzetelny opis każdego pracownika, a zobaczą tylko to, co pracownicy będą chcieli im pokazać.

Jakie informacje pracodawca otrzyma po Development Centre?

Niezależnie od tego, czy szef firmy lub kierownik działu bierze udział w Developmencie, czy też nie - po zakończeniu sesji otrzyma opis każdej osoby, która wzięła udział w programie rozwoju.

Jest to dokładny opis zaobserwowanych kompetencji pracownika, wraz ze wskazaniem zarówno na jego dobre, jak i silne strony, jak i na te aspekty jego zachowania, które wymagają poprawy. Opis jest dostosowany do sytuacji, w której dane zachowanie zostało zaobserwowane.

Po zakończonym DC pracowników czeka indywidualna rozmowa z przełożonym oraz trenerem DC. Podczas spotkania omawia się zauważone przez Assessorów kompetencje i cechy w kontekście ich przydatności na danym stanowisku pracy.Wszyscy pracownicy powinni mieć również opracowany program szkoleń dostosowany do wniosków z DC.

Development centre to wartościowa metoda oceny pracowników, wykorzystywana przez firmy dbające o rozwój pracowników. Warto aby pracownicy widzieli w tym swoją szansę, a nie przyczynek do zwolnienia lub zabrania premii. O własnych słabościach trudno się słucha i wielu z nas nie znosi krytyki, ale bez tej wiedzy trudno się rozwijać.

 

 

Tools

What else ?

Community

  •  
  • lien_linkedin lien_twitter