Typy coachingu
expertise

Life coaching (doradztwo rozwoju osobistego)

Coachowie zajmujący się tym typem coachingu pracują z klientami prywatnymi, pomagając im w wielu różnych sprawach.

Executive Coaching (coaching menedżerski)

Zazwyczaj koncentruje się na takich kwestiach jak przywództwo, strategia, kierowanie firmą, budowanie zespołów i zarządzanie zmianami. Najczęściej coachowie zajmujący się coachingiem menedżerskim pracują niezależnie i wielu ma za sobą doświadczenia na kierowniczych stanowiskach.

Corporate Coaching (coaching korporacyjny)

Przedmiotem zainteresowania tej formy coachingu nie jest jedna osoba, a cała firma. Zazwyczaj znajduje on zastosowanie w większych firmach i obejmuje coaching zespołów i pomoc w nawiązywaniu odpowiednich relacji między poszczególnymi grupami pracowników. Pod tym pojęciem kryje się także konsulting nakierowany na wprowadzenie w firmie kultury coachingu.

Business Coaching

Business Coaching adresowany jest do właścicieli firm i dyrektorów zarządzających małych i średnich przedsiębiorstw (SME). Celem jest usprawnienie ich działania. W zakres obowiązków coacha należy pomoc w zdefiniowaniu krótko- i długoterminowych celów firmy, opracowywaniu planów biznesowych, planów marketingowych i analizowanie procesów przebiegających w firmie.

Performance Coaching

Kierownicy zespołów często zobowiązywani są do prowadzenia coachingu na rzecz swoich pracowników. Jeśli określono już odpowiednie cele związane z wydajnością, umiejętności w zakresie coachingu mogą zostać wykorzystane z myślą o pomocy pracownikom w pokonaniu napotkanych przeszkód i sprawieniu, aby ci, którzy radzą sobie dobrze, radzili sobie jeszcze lepiej. Celem jest zwiększenie skuteczności działania i wydajności całego zespołu. Coaching tego typu ma miejsce codziennie, a nie tylko raz czy dwa razy do roku, gdy nadchodzi czas oceny pracowników.

Career Coaching (coaching w zakresie kariery)
Career Coaching to wąska dziedzina coachingu, w której coachowie pracują z ludźmi pragnącymi zwiększyć swoją satysfakcję z pracy, zmienić stanowisko pracy lub zawód. Celem coacha jest pomóc klientowi w zrozumieniu, w którym kierunku powinien się rozwijać w życiu zawodowym i jaką karierę obrać. Oprócz tego coach pomaga klientowi poznać samego siebie, dzięki czemu będzie mógł obrać ścieżkę kariery najbardziej zgodną z jego predyspozycjami.
 

 

Tools

What else ?

Community

  •  
  • lien_linkedin lien_twitter