Włodzimierz Włodarski

Trener / Coach

Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obecnie jest wykładowcą z zarządzania zasobami ludzkimi, samozarządzania, coachingu i komunikacji w sytuacji konfliktu. Zajmuje się psychologią bieznesu i zarządzania oraz rozwojem kapitału ludzkiego, prowadzi zajęcia z coachingu i sesje coachingowe dla różnych firm i instytucji. Wspomaga indywidualne osoby w ich dążeniu do urzeczywistnienia posiadanego potencjału kierowniczego i życiowego. Do głównych obszarów działalności należą również: zarządzanie zespołem, audyt personalny, komunikacja w procesie zmian, negocjacje, komunikacja interpersonalna, motywowanie, trening umiejętności menadżerskich, zarządzanie strategiczne oraz przywództwo.

 

 

Tools

What else ?

Community

  •  
  • lien_linkedin lien_twitter