Nasi coachowie
expertise

Włodzimierz Włodarski

Trener / Coach

Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obecnie jest wykładowcą z zarządzania zasobami ludzkimi, samozarządzania, coachingu i komunikacji w sytuacji konfliktu. Zajmuje się psychologią bieznesu i zarządzania oraz rozwojem kapitału ludzkiego, prowadzi zajęcia z coachingu i sesje coachingowe dla różnych firm i instytucji. Wspomaga indywidualne osoby w ich dążeniu do urzeczywistnienia posiadanego potencjału kierowniczego i życiowego. Do głównych obszarów działalności należą również: zarządzanie zespołem, audyt personalny, komunikacja w procesie zmian, negocjacje, komunikacja interpersonalna, motywowanie, trening umiejętności menadżerskich, zarządzanie strategiczne oraz przywództwo.

 
Wojciech Michałek

Trener / Coach

Absolwent wydziału prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wielkopolskiej Szkoły Biznesu o specjalności Zarządzanie w The Nottingham Business School. Trener, coach i konsultant. Wykładowca na studiach podyplomowych, autor kilkudziesięciu artykułów z zakresu Prawa Pracy i HRM opublikowanych w czasopismach branżowych. Główne obszary działalności: zarządzanie zmianą, zarządzanie projektami, zarządzanie przez cele, komunikacja interpersonalna, motywowanie, kontroling personalny, zarządzanie zespołem, rozmowy oceniające, outplacement.

 
Kazimierz F. Nalepa

Trener / Coach

Absolwent studiów magisterskich oraz doktoranckich Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale Zarządzania. Doradca, coach i trener z 22-letnim doświadczeniem w pracy dla biznesu. Zajmuje się strategicznym i operacyjnym zarządzaniem, problematyką władzy i skuteczności działań o strategicznym znaczeniu. Usprawnia i reorganizuje firmy, rozwija ich kadrę menadżerską. Wykładowca z zakresu zarządzania na kilku uczelniach. Przeszkolił osobiście ponad 24 tysiące menadżerów i pracowników firm. W swojej pracy łączy coaching z doradztwem i diagnostyką (organizacyjną i personalną). Główne obszary działania: kształtowanie wizerunku firmy, zarządzanie strategiczne i operacyjne, wprowadzanie innowacji, kierowanie zespołem, motywowanie, coaching indywidualny i menadżerski.

 
Alicja Majka

Trener / Coach

Absolwentka studiów magisterskich na wydziale Zarządzania i Marketingu o specjalności Psychologia w Zarządzaniu oraz American Business School w Paryżu. Zajmuje się coachingiem indywidualnym i zespołowym, asystuje w procesach systemowych. Jest członkiem stowarzyszenia EMCC Poland oraz The British Pychological Society. Współautorka projektu "Przedsiębiorcza Kobieta".
Główne obszary działalności: coaching indywidualny i grupowy, mentoring, coaching biznesowy, zarządzanie procesami operacyjnymi, kształtowanie wizerunku firmy, CRM.

 
Renata Gut

Trener / Coach

Przedsiębiorca, trener, coach, konsultant i doradca. Z wykształcenia germanistka, absolwentka programu MBA oraz studiów podyplomowych "Psychologia w biznesie". Popularyzatorka maksymy P.Druckera "Najpierw zarządzaj sobą potem innymi i organizacją". Trener technik zarządzania zasobami człowieka, zarządzania zmianą nawyków, technik efektywnego uczenia się i nauczania oraz wykorzystywania stanu relaksu w procesach poznawczych i pamięciowych człowieka.

 
Magdalena Wojciechowska

Dyrektor ds. Rozwoju i Szkoleń

Prowadzi sesje indywidualne i grupowe w języku polskim i angielskim. Przeprowadza diagnozy potrzeb szkoleniowych przy użyciu narzędzi coachingowych. Zajmuje się tworzeniem ścieżek rozwoju osobistego i zawodowego. Jest specjalistką w doradztwie i mentoringu biznesowym.  Z powodzeniem przeprowadza audyt kompetencji językowych.

 


 

Tools

What else ?

Community

  •  
  • lien_linkedin lien_twitter