Dlaczego coaching?

Ważne jest, aby dokładnie rozumieć, co odróżnia coaching od innych form pomagania ludziom, takich jak mentoring, szkolenie, konsulting, doradztwo, terapia. We wszystkich tych formach fachowiec (terapeuta, mentor, konsultant, doradca) pracuje bezpośrednio z klientem, ale występują między nimi znaczne różnice zarówno na płaszczyźnie praktycznej, jak i teoretycznej.

Mentoring

Mechanizm ten jest szeroko rozpowszechniony w biznesie, pozwalając starszym, bardziej doświadczonym kierownikom przekazywać wiedzę swoim podopiecznym. W przeciwieństwie do coachingu, w którym chodzi o pomoc w znalezieniu własnych rozwiązań, mentoring często polega na udzielaniu wskazówek i porad.

Szkolenia

zkolenia to inaczej „kurs, cykl wykładów z jakiegoś przedmiotu, zorganizowanych w celu uzupełnienia czyjegoś wykształcenia, czyichś wiadomości z jakiejś dziedziny”. Szkolenia to proces przekazywania informacji, umiejętności i wiedzy. Pomagają one ludziom rozwinąć zdolności poznawcze i umiejętności. Zasadnicza różnica polega na tym, że w przypadku szkoleń wiedza jest przekazywana, natomiast w przypadku coachingu – wydobywana z klienta. Jedną z zalet coachingu jest to, że jego rezultaty są trwalsze, gdyż coach pracuje z klientem przez dłuższy czas, aż do momentu gdy zrealizuje on wszystkie postawione przed sobą cele. Coaching może być także indywidualizowany i dostosowywany do specyficznych potrzeb każdego klienta.

Consulting

Tradycyjnie konsultanci postrzegani byli jako eksperci w danej dziedzinie, ale obecnie coraz popularniejsze jest podejście umieszczające w centrum zainteresowania samego klienta. Przypomina to w formie coaching i zdarza się, że konsultanci wprost proponują tę formę pomocy. Coraz rzadziej forsują oni własne rozwiązania, częściej prezentują jedynie różne możliwości, pozostawiając klientowi wybór.

Poradnictwo

Doradca, podobnie jak coach, tworzy atmosferę, która pozwala klientowi otworzyć się i rozmawiać o swoich problemach. Zasadnicza różnica polega na tym, że poradnictwo koncentruje się na pomocy w rozwiązywaniu problemów, natomiast celem coachingu jest ogólne podniesienie wydajności.

Terapia

Celem terapii jest rozwiązywanie problemu psychologicznego – wyleczenie z fobii, uzależnienia, napadów lęku, obsesji lub urazu. Terapia ma charakter interwencji, podczas której terapeuta używa znanych sobie technik i sposobów pokonania stanu chorobowego. Coaching zajmuje się ludźmi zdrowymi, którzy dobrze funkcjonują w środowisku i społeczeństwie, a którzy chcą jedynie poprawić swoją efektywność.

 

 

Tools

What else ?

Community

  •  
  • lien_linkedin lien_twitter