Coaching jako styl zarządzania
expertise

W ciągu kilku ostatnich lat istotnej zmianie uległ sposób, w jaki rozumiana jest rola kierownika. Obecnie znacznie większą wagę przykłada się do tego, aby kierownik potrafił swój zespół rozwijać. Nie musi już stać z batem i zmuszać wszystkich do wykonywania zadań. Hay i McBer poddali obserwacjom zachowanie tysięcy liderów i zbadali, w jaki sposób motywowali swoich bezpośrednich podwładnych. W wyniku tych badań wyróżnili sześć różnych „stylów przywództwa”:

  • Nakazowy – kierownik wymaga pełnego podporządkowania się: „Rób, co ci każę”.
  • Autorytarny – kierownik motywuje pracowników, przedstawiając im pewną wizję i nakłaniając, aby dążyli do niej: „Chodź ze mną”.
  • Afiliacyjny – kierownik dąży do osiągnięcia harmonii: „Ludzie są ważni”.
  • Demokratyczny – kierownik poszukuje konsensusu: „Co wy sądzicie?”.
  • Procesowy (narzucający tempo) – kierownik popycha w kierunku osiągania wysokiej efektywności: „Róbcie tak, jak ja robię teraz”.
  • Coaching – dla kierownika ważny jest rozwój pracowników: „A co z tym?”.
Hay i McBer twierdzą, iż wszystkie te style są przydatne w określonych sytuacjach i skuteczny, elastyczny przywódca potrafi używać ich wszystkich, stosownie do potrzeb. Daniel Goleman porównuje te style do kijów w wózku profesjonalnego golfisty. Każde uderzenie wymaga użycia innego kija i zawodowy gracz ma wprawę w używaniu ich wszystkich. Wprawdzie każdy z nas ma naturalną skłonność do stosowania jednego lub dwóch stylów, ale jeśli chcesz osiągnąć sukces jako przywódca, musisz je wszystkie opanować – w przeciwnym razie będziesz grał niekompletnym zestawem kijów.

 

Co zaskakujące, najrzadziej używanym stylem okazał się coaching – nawet pomimo tego, że uważa się go za jeden z najskuteczniejszych. Lekarka i pisarka Manya Arond-Thomas zgrabnie ujęła korzyści płynące z coachingu: „Przywódca-coach pomaga pracownikom rozpoznać swoje silne i słabe strony oraz powiązać je z aspiracjami dotyczącymi kariery i rozwoju osobistego. Coaching gwarantuje, że pracownicy wiedzą, czego się od nich oczekuje, i stanowi dwustronne zobowiązanie do zwiększenia wydajności”.
 

 

Tools

What else ?

Community

  •  
  • lien_linkedin lien_twitter