Nasze narzędzia
expertiseBadanie potrzeb szkoleniowych oraz ustalanie ścieżek rozwoju to intensywny i precyzjnie przygotowany proces. Szkolenia, które oferujemy są przemyślane i dostosowane do Państwa potrzeb. Chcielibyśmy przybliżyć Państwu narzędzia, którymi posługujemy się w tym procesie:

Szkolenia

Dla Firm

Szkolenia to najefektywniejsza metoda podnoszenia kwalifikacji pracowników, która prowadzi do sprawnej realizacji celów przedsiębiorstwa. Pozwala ona na poznanie nowego obszaru wiedzy i umiejętności oraz uczy ich praktycznego wykorzystania w miejscu pracy. 
Czytaj więcej...
 
Ocena 360 stopni
360_stopni

 

Model 360 stopni jest to nowoczesna technika oceniania pracowników, która charakteryzuje się tym, iż oceniany pracownik lub zespół osób otrzymuje informację zwrotną na temat swojej pracy. Informacje te są zabierane na podstawie opinii wyrażonych przez określone grupy respondentów najczęściej tych, którzy współpracują z ocenianym pracownikiem oraz odczuwają wpływ jego działań.

Czytaj więcej...
 
Assessment Centre
assessment centre

 

Metoda Assessment Centre jest stosowana przez BPI Polska w projektach związanych z oceną kompetencji "miękkich", na przykład w sytuacji:

  • rekrutacji pracowników (zewnętrznęj i wewnętrznej, także do programów rozwojowych dla "talentów")
Czytaj więcej...
 
Dlaczego coaching?

Ważne jest, aby dokładnie rozumieć, co odróżnia coaching od innych form pomagania ludziom, takich jak mentoring, szkolenie, konsulting, doradztwo, terapia. We wszystkich tych formach fachowiec (terapeuta, mentor, konsultant, doradca) pracuje bezpośrednio z klientem, ale występują między nimi znaczne różnice zarówno na płaszczyźnie praktycznej, jak i teoretycznej.

Czytaj więcej...
 
Development Centre
DC_-_puzzle

 

Development Centre (Ośrodek Rozwoju) to nowoczesna metoda rozwoju pracowników, która zdobywa wśród pracodawców coraz większe uznanie. To metoda oceny potencjału i kompetencji pracowników. Pozwala na określenie mocnych i słabych stron każdego pracownika indywidualnie, jak i całego zespołu jako grupy.

Czytaj więcej...
 
Model Extended DISC®

most extended disco

Ludzie przychodzą do firm z powodów tkwiących w samych firmach: prestiż nazwy, branża, ciekawa oferta pracy, możliwości rozwoju i wiele innych. Jednocześnie badania wskazują, że w 80% przypadków pracownicy nie opuszczają swoich firm, tylko swoich menedżerów. Najczęstszym powodem są niedoskonałości szefów - braki kompetencji przywódczych: zła komunikacja, nierozwijanie ludzi, nieumiejętne zarządzanie.

Czytaj więcej...
 


 

Tools

What else ?

Community

  •  
  • lien_linkedin lien_twitter